E. sveikatos paslaugų plėtra

qqqq

VšĮ Tauragės ligoninė įgyvendino „Elektroninės sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ projektą

Projekto kodas NR. VP2-3.1-IVPK-11-V-01-04

Projekto kontekstas – informacinių ir ryšių technologijų valdymo procesų pritaikymas, siekiant modernizuoti valstybės valdymą šiuo metu yra vienas svarbiausių uždavinių Europos Sąjungos šalyse. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginiai dokumentai akcentuoja informacinių ir ryšių technologijų pritaikymo poreikį įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse, ypač viešajame sektoriuje. Viena iš itin svarbių sričių – sveikatos apsaugos sektorius. Visuma informacinių priemonių, naudojamų teikiant sveikatos paslaugas, apibendrintai vadinama elektroninės sveikatos arba e. sveikatos sistema. Sėkmingai veikianti e. sveikatos sistema, gali pagerinti visuomenės galimybes gauti sveikatos apsaugos sistemos siūlomas paslaugas bei padidinti siūlomų paslaugų kokybę ir efektyvumą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Tauragės regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

Projekto metu buvo siekiama modernizuoti gydymo įstaigų informacinių sistemų funkcijas, kurios užtikrintų sukurtos elektroninės paslaugos teikimą bei sklandesnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą projekto vykdytojo ir partnerių gydymo įstaigose.

Projekto uždavinys – įdiegti informacinę sistemą, teikiančią elektronines paslaugas – „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“.

Projekto vykdytojai – VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Tauragės rajono PSPC, VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Šilalės rajono ligoninė, VšĮ „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“, kurių pagrindiniai veiklos tikslai yra gerinti regiono ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinant sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas medicinos paslaugas, kurios nurodytos pareiškėjo ir partnerių įstaigų licencijose. Šios sveikatos priežiūros įstaigos teikia pirminės, antrinės, tretinės asmens sveikatos priežiūros (ambulatorines, konsultacines, stacionarines) paslaugas savo pacientams bei nuolat siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pacientų poreikius ir pageidavimus.

Projekto įgyvendinimo eigoje įkurtas regioninis techninės įrangos centras, įsigyta būtina kompiuterinė technika ir programinė įranga. Projekto metu įrengtos 82 kompiuterizuotos darbo vietos su medicininės informacinės sistemos prieigomis, išplėsta Projekto vykdytojų įstaigose  esama informacinė sistema ir įdiegta nauja regioninė informacinė sistema su visais funkcionalumais.

Regioninės informacinės sistemos naudotojai gali:

  • vykdyti pacientų priėmimą stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui;
  • aprašyti paciento būklę ir peržiūrėti elektronines medicinines istorijas;
  • skirti gydymą pacientams;
  • atlikti laboratorinius ir diagnostinius tyrimus;
  • administruoti įstaigos resursus;
  • rengti ataskaitas ir analizuoti duomenis;
  • administruoti vartotojus, registrus, katalogus, klasifikatorius ir terminų žodynus.

Vadovaujantis sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimais ir techninėmis sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 (Žin., 2010, Nr. 152-7759), sukurta ir įdiegta regioninė informacinė sistema bus integruota su eSPBI IS.


Visos teisės saugomos © 2013
Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras
Tel. 8 441 57 307
Faks. 8 441 57 307