Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose – ASPN

Llicencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga) prie jos  prisirašiusiems gyventojams (pacientams)privalo užtikrinti:

  • ASPN teikimą;
  • Socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą;
  • Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą.

ASPN gali teikti įstaigos ir įmonės, turinčios licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, suteikiančią teisę teikti ASPN.

Teisės aktą reglamentuojantį ambulatorinės slaugos paslaugos namuose rasite čia:

Atnaujinimo data: 2023-12-03